बुद्धीप्रामाण्यवादी नास्तिक्य: एक सौम्य शक्ति - कुमार नागे

बुद्धीप्रामाण्यवादी नास्तिक्य: एक सौम्य शक्ति - कुमार नागे

Vicharvedh    Jun 05,2020 - Society


Comments

  1. जितेंद्र तेलंगे - Jun 06,2020

    खूप छान विचार, पण अश्या विचारांना भारतात थारा मिळणं कठीण असेल कारण जिथे धर्म हि प्रमुख संकल्पना आहे. आणि धर्म आहे तिथे देव आहे आणि त्या देवाच्या नावावर राजकारण करून मत मिळवली जातात त्या राष्ट्रांमध्ये अश्या विचारांना मान्यता मिळणं कठीण असेल.

What’s hot